Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

„Приготвяне и доставка на готова храна – закуска и топъл обяд– кетъринг за учениците от СОУ „Христо Ботев”, гр.Цар Калоян

12.10.2015 15:14:30

„Приготвяне и доставка на готова храна – закуска и топъл обяд– кетъринг за учениците от СОУ „Христо Ботев”, гр.Цар Калоян за учебната 2015/2016 година, по обособени позиции както следва: Позиция І - Доставка на закуска за учениците от I до IV клас, съгласно ПМС 308/2010 г. Позиция ІІ - Доставка на приготвена храна за осигуряване на топъл обяд за учениците от І до VІ клас, обхванати в целодневна форма на обучение.”

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян

03.07.2015 11:14:29

„Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян, по обособени позиции както следва: Позиция І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ” Позиция ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти” Позиция ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ” Позиция ІV – „Доставка на тестени изделия и варива” Позиция V – „Доставка на захар и захарни изделия ” Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци” Позиция VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви” Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”.

Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“

26.06.2015 11:50:00

Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян

21.05.2015 14:27:45

Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян, по обособени позиции както следва: Позиция І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ” Позиция ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти” Позиция ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ” Позиция ІV – „Доставка на тестени изделия и варива” Позиция V – „Доставка на захар и захарни изделия ” Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци” Позиция VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви” Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”.

Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян

02.02.2015 12:03:00

Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян

„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян"

26.01.2015 11:00:00

„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян, по обособени позиции: - Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали - Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника