„„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“

Обявление

25.10.2016 11:38:00