„Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян – етап 2“

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ   ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:  

Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян – етап 2“

 


 

Обявление

23.08.2019 11:58:28