Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„Предоставяне на обучителни услуги“

„Предоставяне на обучителни услуги“  във връзка с изпълнението на проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян", Схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“ по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0093 – С01, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация

Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по английски език;

Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на мотивационни обучения;

Публикувана в РОП под №9066311 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувана под №906623

Обява

17.07.2017 10:35:57

Документация

17.07.2017 10:40:05

Съобщения

25.07.2017 16:11:14

Протокол

03.08.2017 16:22:18