Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„Извършване на СМР в изпълнение на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“ по договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г.

„Извършване на СМР в изпълнение на проект “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“ по договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

Публикувана в РОП под №9090917    

 

Информация за удължаване на първоначалния срок  публикувана в РОП под № 9091309

 

Обява

31.07.2019 15:30:17

Документация

31.07.2019 15:30:26

Съобщения

12.08.2019 16:13:26

Протокол

28.08.2019 16:18:11