„Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ   ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:  

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ЕЗЕРЧЕ И ГР. ЦАР КАЛОЯН“

 

 

Обявление

11.01.2018 11:41:18