„Извършване на строително монтажни работи за обновяване на целодневна детска градина в гр. Цар Калоян – етапи 1 и 2“

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С  ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на целодневна детска градина в гр. Цар Калоян – етапи 1 и 2“

Обявление

07.09.2017 10:05:18