„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян"

„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян, по обособени позиции: 

- Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали
- Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника

Документация

21.01.2016 15:18:00

Протокол

17.02.2016 13:38:33