„Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на прилежащи терени на ул. Васил Левски от ОК186 до ОК107”, с. Езерче, Община Цар Калоян

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ   ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:  

„Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на прилежащи терени на ул. Васил Левски от ОК186 до ОК107”, с. Езерче, Община Цар Калоян

 

 

Обявление

14.12.2018 11:49:23