„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян; ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче

 

ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ   ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка на хранителни продукти за  нуждите на  Домашен социален патронаж  гр. Цар Калоян; ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче, по обособени позиции както следва:

     - Позиция №1 – „Хляб ”

    - Позиция №2 – „Други хранителни продукти -  месо, месни продукти, риба и рибни продукти,  мляко и млечни продукти,  тестени изделия и варива, захар и захарни изделия,  плодове и зеленчуци,  плодови и зеленчукови консерви, подправки и др.”.

 


 

Обявление

05.09.2019 15:24:01