Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян

Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян, по обособени позиции както следва:

Позиция     І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ”

Позиция    ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти”

Позиция   ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ”

Позиция   ІV –  „Доставка на тестени изделия и варива”

Позиция     V –  „Доставка на захар и захарни изделия ”

Позиция    VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”

Позиция   VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”

Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”.

Документация

21.05.2015 14:27:07

Протокол

04.06.2015 13:17:49