Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“

Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“

Документация

26.06.2015 13:45:14

Протокол

20.07.2015 10:42:00