„Приготвяне и доставка на готова храна – закуска и топъл обяд– кетъринг за учениците от СОУ „Христо Ботев”, гр.Цар Калоян

„Приготвяне и доставка на готова храна – закуска и топъл обяд– кетъринг за учениците от СОУ „Христо Ботев”, гр.Цар Калоян за учебната 2015/2016 година, по обособени позиции както следва:

        Позиция  І - Доставка на закуска за учениците от I до IV клас, съгласно ПМС 308/2010 г.

        Позиция  ІІ - Доставка на приготвена храна за осигуряване на топъл обяд за учениците от І до VІ клас, обхванати в целодневна форма на обучение.”

Документация

12.10.2015 15:25:00

Протокол

27.10.2015 15:28:00