Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“

„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в град Цар Калоян, община Цар Калоян,

Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в село Езерче, община Цар Калоян

Обява

10.07.2019 16:55:28

Документация

10.07.2019 16:37:32

Решение

30.07.2019 15:39:33

Оферти

30.07.2019 15:28:09