„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян; ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче

 „Доставка на хранителни продукти за  нуждите на  Домашен социален патронаж  гр. Цар Калоян; ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче, по обособени позиции както следва:

Позиция     І – „Хляб ”

Позиция    ІІ – „Други хранителни продукти -  месо, месни продукти, риба и рибни продукти,  мляко и млечни продукти,  тестени изделия и варива, захар и захарни изделия,  плодове и зеленчуци,  плодови и зеленчукови консерви, подправки и др.”.

 

Обявление

22.06.2017 10:09:27