„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян"

„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за офис - техника, за нуждите на Община Цар Калоян, по обособени позиции: 

- Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали
- Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника

Документация

26.01.2015 11:05:39

Протокол

10.02.2015 11:46:26