Информация за плащанията

Заглавие Дата Файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2016-11-02 16:46:13 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2016-06-09 16:30:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2016-06-09 15:48:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2016-04-20 16:28:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2016-04-20 15:45:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2016-02-25 14:16:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2016-02-25 14:13:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2016-01-06 10:03:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2016-01-06 10:01:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2015-11-06 13:17:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2015-11-06 13:16:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2015-10-01 10:00:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2015-09-29 09:16:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2015-09-29 09:15:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2015-07-20 10:34:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2015-07-20 10:32:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2015-06-23 10:03:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2015-06-23 09:17:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 17/25.02.2015г. Позиция 1 – Доставка на канцеларски материали 2015-06-23 09:12:00 Изтеглете файл
Плащания по договор № 15/24.02.2015г. Позиция 2 – Доставка на консумативи за офис - техника 2015-05-27 11:51:00 Изтеглете файл