Документация за участие

Технически проект

Заглавие Дата Файл
Заглавна страница 2020-06-12 15:47:57 Изтеглете файл
Технически спецификации 2020-06-12 15:45:56 Изтеглете файл
Методика за оценка 2020-06-12 15:39:26 Изтеглете файл
Ред и условия за провеждане 2020-06-12 15:38:58 Изтеглете файл
Образци и указания за попълването им 2020-06-12 15:37:52 Изтеглете файл
Опис - Приложение №1 2020-06-12 15:36:47 Изтеглете файл
ЕЕДОП - Приложение № 2 2020-06-12 15:35:35 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 3 2020-06-12 15:34:05 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 2020-06-12 15:28:40 Изтеглете файл
КСС 2020-06-12 15:28:10 Изтеглете файл
Проект на договор 2020-06-12 15:23:27 Изтеглете файл