Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2019-12-23 16:23:30 Изтеглете файл
Протокол № 3 2019-12-23 16:22:45 Изтеглете файл
Протокол № 2 2019-12-23 16:22:21 Изтеглете файл
Протокол № 1 2019-11-05 13:43:44 Изтеглете файл