Документация за участие

Технически проект

Заглавие Дата Файл
Документация 2019-10-09 13:40:32 Изтеглете файл
Приложения и образци 2019-10-09 13:38:18 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2019-10-09 13:37:54 Изтеглете файл
КСС ОП 1 2019-10-09 13:36:34 Изтеглете файл
КСС ОП 2 2019-10-09 13:36:02 Изтеглете файл
Техническа спецификация ОП 1 2019-10-09 13:35:19 Изтеглете файл
Техническа спецификация ОП 2 2019-10-09 13:34:30 Изтеглете файл
Проект на договор 2019-10-09 13:32:42 Изтеглете файл
Приложения за сключване на договор 2019-10-09 13:08:20 Изтеглете файл