Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ОБЯВИ

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти

03.10.2016 16:50:00

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство (изменение в обхвата на чл.154 ал.2 т.8 ЗУТ) Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл.60, кл.66, кл.68, кл. 65, кл.63, кл. 59, кл.57, кл. 42, кл. 41, кл.47 “

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти

03.06.2016 11:49:00

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, Община Цар Калоян” по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти

17.05.2016 15:59:00

Съобщение за публично отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Цар Калоян"